Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłem pięcioletnie studia magisterskie o kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz  4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenia kliniczne i psychoterapeutyczne początkowo zdobywałem w Klinice Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Oddziale Leczenia Depresji oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju. Moje doświadczenie zawodowe wzbogacałem również poprzez staże w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Krakowie. 

Pracowałem także w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze. Ponadto współpracowałem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworze przy realizacji projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie”, w ramach którego prowadziłem trening kompetencji interpersonalnych.

Od 2010 roku do lipca 2017 roku pracowałem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi na Oddziale Psychiatrycznym-Rehabilitacyjnym, gdzie prowadziłem  psychoterapię indywidualną i grupową. W 2015 roku, po czterech latach, zakończyłem pracę na Oddziale Dziennym w Legnicy. Od początku 2015 roku pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Legnicy, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną. Od 2009 roku pracuję także w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze z „trudną młodzieżą”.